ŠESTI HRVATSKO – RUSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem

Termin: 9.-11. rujan 2021. Opatija, Centar Gervais, Hrvatska
Teme: Depresija, shizofrenija, ovisnosti, psihoonkologija, duhovna psihijatrija…

Preuzmite najavu.