Izvještaj s kongresa

Održan 5. Rusko – hrvatski psihijatrijski simpozij

U Moskvi je 28. rujna 2019. na znamenitom Moskovskom državnom sveučilištu Lomonosov održan 5. Rusko – hrvatski psihijatrijski simpozij sa međunarodnim sudjelovanjem.

Tema ovogodišnjeg Simpozija bila je „Primjena biopsihosocijalnog i duhovnog modela u dijagnostici i terapiji mentalnih poremećaja“, a Simpozij je bio integralni dio Međunarodnog kongresa “Multidisciplinarni aspekti personaliziranog pristupa problemima mentalnog zdravlja”. Organizatori Simpozija bili su Institut za mentalno zdravlje i adiktologiju iz Moskve i Hrvatski institut duhovne psihijatrije uz podršku niza ruskih i hrvatskih akademskih, znanstvenih i stručnih organizacija. Hrvatsku delegaciju činilo je dvadesetak psihijatara i drugih stručnjaka iz područja mentalnog zdravlja, a koji su uz kolege iz Rusije prezentirali sedamnaest usmenih i poster priopćenja. Simpozij je bio i prilika za susret sa eminentnim stručnjacima, dodatnu edukaciju, razmjenu iskustava, planiranje buduće suradnje, kao i susret s hrvatskim veleposlanikom u Ruskoj Federaciji, g. Tomislavom Carem.