Izvještaj s kongresa

Teme kongresa bile su depresija, shizofrenija, ovisnosti, psihoonkologija, duhovna psihijatrija, ali i farmakološki izazovi, etičke dileme i sociološki pristup te psihijatrijski i teološki aspekti.