ČETVRTI HRVATSKO – RUSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem

Termin: 13.-15. travnja 2018. Opatija, Hotel “4 Opatijska cvijeta – Royal”, Hrvatska
Teme: Depresija, shizofrenija, ovisnosti, psihoonkologija, duhovna psihijatrija…
Farmakološki izazovi, etičke dileme i sociološki pristup, psihijatrijski i teološki aspekti

Preuzmite najavu.